МХП: трансформація, сталий розвиток, найкращі міжнародні практики
Найголовніше – МХП трансформується. По-перше, у відповідності до загальноприйнятої стратегії сталого розвитку. По-друге, в напрямку перетворення в кулінарну компанію, тобто від виробництва сировини до пропозиції продуктів, готових до вживання. Цей шлях включає пошук нових продуктів, сервісів та бізнес-моделей, що покликані вдовольнити потреби сучасного українця. Таким чином, МХП щоразу впевненіше стає ближчим до своїх споживачів.

Принципи сталого розвитку, якими керується МХП, мають на меті забезпечення продовольчої безпеки не тільки України, а й великої частини світу, екологічної стійкості, збереження довкілля, розвиток громад і країни в цілому. Яким чином? Через дотримання принципів соціальної відповідальності.
МХП — найбільший виробник та експортер курятини в Україні. Ця компанія також відома як великий виробник іншої агропродукції та готових до вживання продуктів харчування. Її добре знають в ЄС не тільки як постачальника якісної продукції, але і як публічну компанію, чиї акції котируються на Лондонській фондовій біржі. А ще МХП дотримується цілей сталого розвитку.
Як це відбувається?
Головні напрями активності МХП щодо сталого розвитку сконцентровані таким чином:

- турбота про співробітників;
- підтримка громад, які проживають на територіях присутності потужностей Групи;
- довкілля та зміни клімату;
- якість і безпечність продукції;
- гуманне ставлення до тварин;
- комплаєнс.


МХП велику увагу приділяє екологічній стійкості та збереженню довкілля. Масштаби виробництва покладають на компанію особливі обов'язки: мінімізувати вплив на природнє середовище, передбачати ризики. Тому на кожному з підприємств МХП працюють штатні екологи. Кожен із них має необхідну кваліфікацію і здатен забезпечувати дотримання вимог природоохоронного законодавства.

Найголовніша їх функція, все ж, не реагування на можливі проблеми, а попередні заходи зі зменшення втрат енергії та інших ресурсів, зокрема обсягів використання води, а також систематичне зниження утворення виробничих і експлуатаційних витрат.
Довкілля: першочергові завдання
Використання відновлюваних джерел енергії — одне з пріоритетних завдань МХП.

Якісна, безпечна й екологічно чиста продукція, «зелена» енергія і чиста природа — це світові стандарти, які холдинг запроваджує на всіх підприємствах.

Сьогодні МХП успішно експлуатує два біогазові комплекси.

Біогазовий комплекс — високотехнологічний об'єкт, що перетворює органічні відходи сільського господарства на «зелену» енергію за найвищими світовими екологічними стандартами.

Реалізація біогазових проєктів дозволяє МХП ефективно утилізувати відходи виробництва, генерувати чисту «зелену» енергію, суттєво скоротити викиди парникових газів та виробляти екологічно чисті органічні добрива. Таким чином, МХП робить суттєвий вклад на шляху до енергетичної незалежності країни.

Першу біогазову станцію почали будувати ще 2012 року на птахофабриці «Оріль-Лідер» у Дніпропетровській області. У 2014 році вона вийшла на проектну потужність у 5 МВт і стала першою в Європі біогазовою станцією такого розміру, що працює на курячому посліді та відходах комплексу з вирощування курчат-бройлерів. Інвестиції в проект сягали 15 мільйонів доларів.

Перший досвід виявився доволі вдалим, і 2019 року МХП увів у дію ще один комплекс значно більшої потужності – першу чергу проєкту «Біогаз Ладижин», що розташований у селі Василівка Тульчинського району Вінницької області та входить до Вінницької птахофабрики. Після добудови другої черги потужність комплексу досягне 24 МВт, тож за розмірами він посяде перше місце в світі серед біогазових комплексів, які переробляють органічні відходи птахівництва.

Наскільки це серйозно? Отриманий біогаз дозволить скоротити потреби агропромислового кластеру МХП в енергії приблизно на 40 %. А зменшення викидів парникових газів уже орієнтовно становить 100 тисяч тон СО2-еквіваленту щорічно.

Три роки поспіль МХП отримував «Еко-Оскар» у проєкті «Екотрансформація». У 2020 році компанія здобула перемогу завдяки проєкту з відновлення родючості українських ґрунтів. Біогазові комплекси МХП виробляють також і органічні добрива в твердій і рідкій формах. Це універсальні та збалансовані добрива, які ж до того ще й здатні відновлювати родючість ґрунтів, розкислюють їх та підвищують вміст гумусу.

Однак, не біогазом єдиним: з метою використання відновлювальних джерел енергії на підприємствах комбікормового напряму проводять переобладнання зерносушарок під роботу на лушпинні соняшника замість природного газу.

Вже понад рік працює пілотна установка з виготовлення паливних брикетів із зерновідходів. З одного боку, це суттєво скорочує обсяги відходів, які інакше мали б потрапляти на сміттєві полігони, а з іншого – дозволяє переводити енергоспоживання на відновлювальні джерела, тож зменшує вуглецевий слід.

Компанія працює по моделі циркулярної економіки, яка передбачає підвищення ефективності бізнесу і в той же час зменшення впливу на довкілля.

МХП поставив собі за мету стати вуглецево-нейтральною компанією до 2030 року.

МХП = екоінновації
В МХП запроваджено гуманне ставлення до тварин на всіх підприємствах Групи. В цьому є чотири основні складові: якісне харчування, комфортні умови утримання, турбота про стан здоров'я тварин, відповідна кваліфікація персоналу.

Контроль якості харчування тварин в МХП забезпечується, зокрема, за рахунок того, що вирощування сировини для виробництва кормів та власне їх виробництво відбувається в межах компанії.

На підприємствах МХП забезпечуються відповідний мікроклімат та достатній простір для вільного переміщення тварин. Звісно, відбувається нагляд за здоров'ям тварин та необхідні профілактичні заходи.

Процеси вирощування тварин в МХП регламентуються інструкціями, заснованими на міжнародних стандартах. Це виключає ризики травмування, страху та стресу у тварин. На підприємства МХП запроваджено стандарт GLOBALGAP, який визнається глобальною ініціативою з безпечності харчових продуктів — GFSI.

Заради підтримання належного рівня якості, підприємства МХП щороку підтверджують сертифікацію щодо дотримання низки жорстких стандартів якості:

BRC Food Safety — міжнародний стандарт безпечності харчових продуктів;

ISO 22000 (ДСТУ ISO 22000) — система менеджменту безпечності харчових продуктів;

GlobalGAP — стандарт запроваджено на всіх всіх рівнях (2 батьківські птахофабрики, 3 бройлерних).

на окремих підприємствах також підтверджено HALAL CERTIFICATE (система добровільної сертифікації на відповідність канонам ісламу), а на ВКВК на соняшникову олію — KOSHER CERTIFICATE (система добровільної сертифікації на відповідність правилам, передбаченим законами іудаїзму).

Усе це загалом дозволяє реалізовувати головний пріоритет МХП – якість та безпечність продукції.
Як в МХП вирощують здорову птицю?
МХП, як відповідальний бізнес, який впроваджує принципи сталого розвитку та кращі європейські практики, наполегливо запровадив перехід на режим виробництва antibiotic free («без антибіотиків»).

Три птахофабрики (Миронівська птахофабрика, Вінницька птахофабрика та «Оріль-Лідер»), що входять до Групи МХП та виготовляють продукцію ТМ «Наша Ряба», пройшли незалежний аудит, який проведено на замовлення Асоціації «Союз птахівників України» в 2020 р., та підтвердили факт вирощування птиці без застосування антибіотиків.
Без антибіотиків – це також про сталий розвиток
Це також одна з ключових цілей компанії МХП, а безпечне робоче місце – важлива складова цієї турботи.

Протягом 2020-2021 років МХП активно впроваджує важливі інструменти для розвитку культури безпеки виробництва: проведення аудиту безпеки на підприємствах та розробка планів з усунення виявлених небезпек, впровадження програми корпоративного здоров'я, створення каналу оперативного реагування на інциденти тощо.

«Ми хочемо, аби наші співробітники поверталися з роботи такими ж цілими й неушкодженими, якими на неї прийшли. Вони не повинні турбуватися про свою безпеку на роботі, ми маємо її їм гарантувати» — наголошує Юрій Косюк, Голова правління та засновник МХП.
Турбота про співробітників
Програма ділової етики та комплаєнс МХП прагне розвивати культуру сумлінності і забезпечити відповідність ділової практики Компанії - закону, міжнародним регулюванням і етичним правилам ведення бізнесу.

Завдяки якості та безпеки продукції МХП, і як результат багаторічної роботи, споживачі, партнери, громади та інші стейкхолдери довіряють компанії. Щоб повною мірою служити громадам і бути успішними в майбутньому, зобов'язання МХП щодо сумлінності бізнесу повинні бути такими ж надійними. Це означає вести бізнес етично і з дотриманням всіх законів і норм на всіх територіях, де вони працюють.

Мета МХП - бути визнаними як компанія «сумлінна зсередини», у всіх аспектах своєї діяльності - людей, партнерів, постачальників.

Як частина цього зобов'язання, МХП підтримує принципи етичної поведінки Copa Cogeca, Глобальні принципи ділової етики Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO UN) і Глобальні цілі сталого розвитку ООН 2030 які встановлюють еталон найвищих етичних стандартів в нашій галузі в усьому світі - зараз і для майбутніх поколінь.

МХП також приймає на себе зобов'язання в рамках підходу Європейського Зеленого Угоди - спільної ініціативи та нової стратегії зростання, мета якої - трансформувати сучасну економіку в ресурсоефективність і конкурентоспроможну.
Впровадження світових практик комплаєнсу
Благодійний фонд «МХП – Громаді» – український фонд, створений в 2015 році задля трансформації життя людей в регіонах.

З 2015 року «МХП – Громаді» реалізовував проєкти в Черкаській та Київській областях, а з 2020 року діяльність поширюється на 700 населених пунктів в 14 областях України.

Основна мета діяльності – сталий розвиток громад (соціальний, економічний, екологічний) шляхом заохочення міжсекторного партнерства (бізнес – влада – громада), в тому числі стратегічного.

Серед цілей – створення умов для саморозвитку (освітнього, культурного, економічного) дітей, молоді та людей поважного віку в сільській місцевості відповідно до європейських стандартів життя. А також підвищення рівня свідомості, активності, відповідальності громадян у малих містах та сільській місцевості.

За 2020 рік в проєкти корпоративної соціальної відповідальності МХП інвестовано понад 202 млн грн. Крім цього, тільки за 2020 рік місцеві бюджети в регіонах присутності холдингу поповнилися майже на 4,5 млрд грн за рахунок сплачених податків підприємствами Групи МХП.
МХП активно допомагає громадам
В межах боротьби з епідемією COVID-19, починаючи з квітня 2020 року, співробітники МХП передали в медичні установи України понад 400 тис. засобів індивідуального захисту, близько 1400 одиниць медичного обладнання, 6 тис. літрів антисептичних засобів тощо.

Загальний внесок МХП у боротьбу з коронавірусом становив понад 85 млн грн. З них 55 млн грн МХП перерахував до загальнонаціонального фонду протидії коронавірусу.

З ініціативи Голови правління МХП Юрія Косюка, компанія також взяла на себе відповідальність бути головним помічником у подоланні епідемії в Черкаській та Вінницькій областях, де зосереджені основні потужності холдингу.

На потреби 216 медзакладів цих регіонів було виділено ще 29 млн грн. Кошти були використані на закупівлю засобів індивідуального захисту, апаратів ШВЛ, кисневих концентраторів, моніторів пацієнта, тестів та антисептиків.

Третій напрям – підтримка медиків в інших областях, де базуються підприємства МХП. Було охоплено 46 медичних установ в 10 областях України.
У листопаді 2020 року МХП започаткував «Школу сталого розвитку», в якій школярів навчають принципам свідомого ставлення та ведення сталого способу життя. Цей освітній проєкт стартував у школах трьох населених пунктів – Канева (Черкаська обл.), Миронівки (Київська обл.) та Ладижина (Вінницька обл.).

Мета проекту — інтеграція цілей сталого розвитку ООН у процес навчання.

Пілотний проєкт включав різноманітні активності, присвячені цілям сталого розвитку, упродовж шести місяців. Проводилися челенджі, вебінари та лекції з наступних тем: дизайн-мислення, здорове харчування, збереження води, правила дорожнього руху та безпеки в інтернеті, фінансова грамотність та турбота про довкілля.
Не тільки дотримуватись цілей сталого розвитку, а й ділитись досвідом
Саме підхід Групи компаній до питань сталого розвитку (навколишнє середовище, соціальні питання, корпоративне управління) є ключовим фактором успіху МХП у довгостроковій перспективі.